Σάββατο, 21/04/2018


news menu leftnews menu right
Πρωτοσέλιδο Ήπειρος Εκκρεμεί ο διάλογος και μελέτες σκοπιμότητας…
Εκκρεμεί ο διάλογος και μελέτες σκοπιμότητας… Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2018 18:03

ekremei21 3 18

Ανέφικτη η ίδρυση Τμημάτων Νοσηλευτικής και Λογοθεραπείας στη Σχολή Επιστημών Υγείας, χωρίς τις απαραίτητες προϋποθέσεις – «Αποψιλώνεται» το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, λόγω αποχωρήσεων μετά από 15ετία

Βίκυ Κώστα

Σοβαρές ενστάσεις για την συνεργασία Πανεπιστημίου Ιωαννίνων - ΤΕΙ Ηπείρου, μια «ανάσα» πριν τις επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας (αν και όποτε αυτές γίνουν), διατυπώνει η Σχολή Επιστημών Υγείας του «εδώ» Ακαδημαϊκού Ιδρύματος.

Η πρόταση του Υπουργού Κώστα Γαβρόγλου για ίδρυση Τμημάτων Νοσηλευτικής και Λογοθεραπείας στη Σχολή Επιστημών Υγείας, τετραετούς φοίτησης, θεωρείται ανέφικτη χωρίς συγκεκριμένες προϋποθέσεις, καθώς τα δύο δημοφιλή μάλιστα Τμήματα που λειτουργούν μέχρι σήμερα στο ΤΕΙ Ηπείρου, αντιμετωπίζουν σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό.

Σύμφωνα με τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Καθηγητή Ιατρικής Γενετικής του Τμήματος Ιατρικής Ιωάννη Γεωργίου, απαιτούνται μελέτες σκοπιμότητας, χωρίς ωστόσο η Σχολή να έχει λάβει το «πράσινο φως» για να τις συντάξει, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη ζητηθεί.

Το θέμα αναμένεται να απασχολήσει και τη σημερινή συνεδρίαση της Συγκλήτου, εάν δεν διακοπεί για μία ακόμη φορά από ομάδα φοιτητών, με τον κ. Γεωργίου να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, υποστηρίζοντας ότι αν δεν δοθεί λύση, η Σχολή θα βρεθεί προ τετελεσμένου γεγονότος…

Με λίγα λόγια, θα «επιβληθεί» η πρόταση του Υπουργού, χωρίς να έχει προηγηθεί διάλογος και φυσικά οι απαραίτητες ενέργειες.

Οι ενστάσεις για την κάπως… βεβιασμένη ενοποίηση Πανεπιστημίων και ΤΕΙ, δεν διατυπώνονται μόνο σε τοπικό επίπεδο, καθώς περιλαμβάνονται και στο κείμενο εννέα σημείων, στο οποίο κατέληξε ομόφωνα η Σύνοδος Κοσμητόρων και Προέδρων Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας των ελληνικών Α.Ε.Ι., στην πρώτη συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, με πρωτοβουλία της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ.

Στα σημεία 5 και 6 αναφέρεται χαρακτηριστικά:

«Η ίδρυση νέων Τμημάτων, Σχολών πανεπιστημίων, καθώς και η ένταξη Τμημάτων ΤΕΙ σε Σχολές ΑΕΙ προϋποθέτει τη σύνταξη μελετών σκοπιμότητας και λειτουργικού κόστους-οφέλους, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων Σχολών Επιστημών Υγείας, ΑΕΙ της ίδιας περιφέρειας.

Η ένταξη Τμημάτων ΤΕΙ σε πανεπιστημιακές Σχολές Επιστημών Υγείας, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενό τους, είναι ακαδημαϊκά δόκιμο να γίνεται με κριτήρια των Σχολών, με πλήρη σχεδιασμό, πρόνοια για τη στελέχωση τους και επαρκή για την Ανώτατη εκπαίδευση προγραμμάτων σπουδών».

Οι Κοσμήτορες και Πρόεδροι των Τμημάτων των Σχολών Επιστημών Υγείας, διαπιστώνουν ότι ο νέος νόμος «Γαβρόγλου» θίγει καίρια το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των ΑΕΙ.

Τα προβλήματα

Στη Σύνοδο συμμετείχε και ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, μεταφέροντας στα «Πρωινά Νέα» το τι ειπώθηκε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν συνολικά οι Σχολές και όχι μόνο τα Τμήματα Ιατρικής.

Μεταξύ αυτών, είναι η αναντιστοιχία του αριθμού των φοιτητών με τον αριθμό των μελών ΔΕΠ, αλλά και η υποστελέχωση, τη στιγμή που ο νέος νόμος προβλέπει την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.

«Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών είναι δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με τις υποδομές και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των ιδρυμάτων, γεγονός που υπομονεύει την ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας» σημειώνεται σχετικά στο κείμενο της Συνόδου.

Ένα θέμα που «καίει» και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, είναι η δυνατότητα που παρέχει ο νέος νόμος για την Ανώτατη Παιδεία για τη μετακίνηση μελών ΔΕΠ από περιφερειακά Πανεπιστήμια προς ΑΕΙ μεγάλων αστικών κέντρων, χωρίς να αναπληρώνεται η κενωθείσα θέση.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αποδυνάμωση της περιφέρειας, αποδυνάμωση που είναι αισθητή στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, απ’ όπου αποχωρούν μετά από 15 χρόνια, μέλη ΔΕΠ με μεγάλη εμπειρία.

Η Σύνοδος προτείνει, για κάθε έγκριση μετακίνησης, η πίστωση του μετακινούμενου να παραμένει στο ίδρυμα για να μπορεί να προκηρυχτεί η θέση του, ώστε να μην αποδυναμωθούν, επιπλέον, τα περιφερειακά ιδρύματα.

Οι αποφάσεις της πρώτης Συνόδου

Αναλυτικά, το κείμενο των αποφάσεων της πρώτης Συνόδου περιλαμβάνει τα εξής σημεία:

1. Επισημαίνεται η ανάγκη σύναψης διατμηματικών και διεπιστημονικών συνεργασιών που δίνουν αναπτυξιακή προοπτική στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο.

2. Η Σύνοδος διαπιστώνει ότι ο νέος νόμος θίγει καίρια το συνταγματικά κατοχυρωμένο αυτοδιοίκητο των Α.Ε.Ι.

3. Η Σύνοδος εκφράζει επιφυλάξεις για τη δυνατότητα που παρέχει ο νέος νόμος για την Ανώτατη Παιδεία για τη μετακίνηση μελών ΔΕΠ από περιφερειακά Α.Ε.Ι. προς Α.Ε.Ι. μεγάλων αστικών κέντρων, χωρίς να αναπληρώνεται η κενωθείσα θέση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω αποδυνάμωση της περιφέρειας. Η Σύνοδος προτείνει, για κάθε έγκριση μετακίνησης, η πίστωση του μετακινούμενου να παραμένει στο ίδρυμα για να μπορεί να προκηρυχτεί η θέση του, ώστε να μην αποδυναμωθούν, επιπλέον, τα περιφερειακά ιδρύματα.

4. Η Σύνοδος θεωρεί ότι είναι απαραίτητο η Πολιτεία, σε διαβούλευση με τις Σχολές Επιστημών Υγείας, να παράσχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο, εντός του οποίου θα ορίζεται η επαναπροκήρυξη των άγονων εκλογών. Επισημαίνεται η ανάγκη να παραμείνει στην ευθύνη του οικείου ιδρύματος η εκλογική διαδικασία ενός μέλους ΔΕΠ και το ίδρυμα να επαναπροκηρύσσει τη θέση του αυτοδύναμα και όχι να μεταφέρεται η συγκεκριμένη αρμοδιότητα στον Υπουργό.

5. Η ίδρυση νέων Τμημάτων, Σχολών πανεπιστημίων, καθώς και η ένταξη Τμημάτων ΤΕΙ σε Σχολές ΑΕΙ προϋποθέτει τη σύνταξη μελετών σκοπιμότητας και λειτουργικού κόστους-οφέλους, καθώς και τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων Σχολών Επιστημών Υγείας, ΑΕΙ της ίδιας περιφέρειας.

6. Η ένταξη Τμημάτων ΤΕΙ σε πανεπιστημιακές Σχολές Επιστημών Υγείας, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενό τους, είναι ακαδημαϊκά δόκιμο να γίνεται με κριτήρια των Σχολών, με πλήρη σχεδιασμό, πρόνοια για τη στελέχωση τους και επαρκή για την Ανώτατη εκπαίδευση προγραμμάτων σπουδών.

7. Ο αριθμός των εισακτέων φοιτητών είναι δυσανάλογα μεγάλος σε σχέση με τις υποδομές και τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των ιδρυμάτων, γεγονός που υπομονεύει την ποιότητα της παρεχόμενης παιδείας.

8. Αρμόδιες για θέματα που άπτονται της βιοηθικής και της ιατρικής δεοντολογίας είναι οι Σχολές Επιστημών Υγείας, καθώς είναι οι μόνες Σχολές που ασχολούνται με το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ως εκ τούτου, οι προβλεπόμενες από το νόμο Επιτροπές Βιοηθικής και Δεοντολογίας πρέπει να υπάγονται και να συγκροτούνται από μέλη των Σχολών Επιστημών Υγείας. Η Σύνοδος προτείνει τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής στις Σχολές Επιστημών Υγείας για να εξετάζει τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα ερευνητικά έργα που περιλαμβάνουν ζητήματα βιοηθικής. Επίσης, είναι καθήκον των Σχολών Επιστημών Υγείας να διαφυλάττουν τα προσωπικά δεδομένα των ασθενών, καθώς και οποιασδήποτε μελέτης αφορά σε ανθρώπους και εμπίπτει στο αντικείμενό τους.

9. Είναι απαραίτητη η άμεση στελέχωση των γραμματειών των Σχολών και των Τμημάτων των ΣΕΥ με καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό ώστε να ανταπεξέλθουν στις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο νέος νόμος, όπως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών που θα διασφαλίζουν υψηλή ποιότητα και διεθνείς προδιαγραφές. Άλλωστε, αυτό είναι συνυφασμένο με την ακαδημαϊκή πιστοποίηση που θα γίνει μέσα στο 2018, καθώς και με τη δημιουργία του οργανογράμματος και των κανονισμών λειτουργίας των Σχολών και των Τμημάτων που είναι σε εξέλιξη.

 

papastratos300x250