Κυριακή, 22/04/2018


news menu leftnews menu right
Πρωτοσέλιδο Ιωάννινα Ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, σε ένα δύσκολο περιβάλλον
Ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, σε ένα δύσκολο περιβάλλον Εκτύπωση E-mail
Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018 15:35

poiotikes ipiresies17 3 18

350.000 ασθενείς εξυπηρετήθηκαν από τα Τμήματα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου το 2017, ενώ διενεργήθηκαν 12.000 επεμβάσεις!

Βίκυ Κώστα

Τους αντίστοιχους δείκτες των καλύτερων ευρωπαϊκών Νοσοκομείων, προσεγγίζουν οι ποιοτικοί όσο και οι ποσοτικοί δείκτες παραγωγικότητας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, όπως αποτυπώνονται στην ετήσια έκθεση 2017 – 2018.

Το «εδώ» νοσηλευτικό Ίδρυμα, παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ενώ μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον, συνεχίζει να καινοτομεί, εφαρμόζοντας πρωτοποριακές μεθόδους όπως πρόσφατα η υγρή βιοψία.

Η φήμη του Νοσοκομείου, έχει ξεπεράσει τα σύνορα της Ηπείρου, κάτι που αποτυπώνεται στην αυξητική τάση του συνολικού αριθμού εξυπηρετούμενων ασθενών, αλλά και σημαντικών επεμβάσεων που αποδεικνύουν ότι οι ασθενείς εμπιστεύονται για το πολυτιμότερο αγαθό, την Υγεία, τους γιατρούς και το προσωπικό του Νοσοκομείου.

Δεν είναι τυχαίο μάλιστα, ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο προσέρχονται εκτός από Έλληνες και πολλοί ασθενείς από το εξωτερικό και κυρίως… Βρετανοί!

Ειδικότερα, κατά το 2017 εξυπηρετήθηκαν από τα Τμήματα του Νοσοκομείου, περισσότεροι από 350.000 ασθενείς, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2,99% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η αυξητική τάση εξυπηρετούμενων ασθενών αφορά τόσο τους νοσηλευθέντες ασθενείς σε κλινικές (αύξηση κατά 1,08%) όσο και τους ασθενείς που επισκέπτονται είτε τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία του Νοσοκομείου, με αύξηση 3,86%, είτε τα Απογευματινά Ιατρεία (Ολοήμερης λειτουργίας) με αύξηση κατά 9,73% .

Σε ετήσια βάση, το συνολικό ποσοστό κάλυψης κλινών του Νοσοκομείου παρέμεινε και το 2017 στο 65%, όπως και ο συνολικός αριθμός χειρουργικών επεμβάσεων που παρέμεινε σταθερός, γύρω στις 12.000 επεμβάσεις ετησίως (τακτικές, έκτακτες και τοκετοί).

Τα στοιχεία

Ειδικά για τους νοσηλευθέντες ασθενείς, που το 2017 ξεπέρασαν τους 58.000 ασθενείς, παρατηρήθηκε για δεύτερη φορά ετήσια αύξηση (κατά 1,08%), μετά από έξι έτη συνεχούς μείωσης, από το 2010 μέχρι και το 2015.

Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία παρουσιάζεται μια μείωση του ρυθμού ετήσιας μεταβολής (αυξητική πάντα) του αριθμού των ασθενών που προσέρχονται σ’ αυτά.

Έτσι το 2017 το ποσοστό ετήσιας μεταβολής ήταν 3,86% σε σχέση με το 2016, όταν το 2016 το αντίστοιχο ποσοστό ετήσιας μεταβολής έναντι του 2015 ήταν 9,94%, το 2015 έναντι του 2014 ήταν 13,84% και το 2014 έναντι του 2013 ήταν 10,04%.

Αξίζει να επισημανθεί ότι στα Εξωτερικά Ιατρεία Ολοήμερης Λειτουργίας (Απογευματινά) και το 2017 συνεχίστηκε η αυξητική τάση επισκεψιμότητας ασθενών, με ετήσια μεταβολή κατά 9,73% έναντι του 2016, όταν παρατηρήθηκε για πρώτη φορά αύξηση των ασθενών που εξυπηρετήθηκαν σ’ αυτά, έναντι του προηγούμενου έτους 2015 κατά 5,79%, ύστερα από 4 έτη συνεχούς ετήσιας μείωσης, αφού το 2015 υπήρξε μείωση κατά 2,29% έναντι του 2014, το 2014 μείωση κατά 1,48% έναντι του 2013 και το 2013 μείωση κατά 19,42% έναντι του 2012.

Αντίθετα στο Τμήμα Εκτάκτων Περιστατικών - ΤΕΠ το 2017 παρατηρήθηκε μια σταθεροποίηση του αριθμού των προσερχομένων ασθενών σ’αυτό, που κυμαίνεται γύρω στους 52.000 ασθενείς ετησίως.

Επισημαίνεται ότι το 2017 η μεταβολή του αριθμού των προσερχομένων ασθενών, σε σχέση με το 2016 ήταν -0,03%. Υπενθυμίζεται επίσης, ότι το 2016 είχε παρουσιαστεί, για πρώτη φορά, μείωση των προσερχομένων ασθενών στο ΤΕΠ κατά 3,20%, ύστερα από δύο έτη συνεχούς ετήσιας αύξησης των προσερχομένων σ’ αυτό, αφού το 2015, η αύξηση ήταν 5,41% έναντι του 2014, το 2014 ήταν 18,03% έναντι του 2013.

Στη ΜΕΘ και το 2017 συνεχίστηκε ο ρυθμός της αρνητικής μεταβολής της κάλυψης, η οποία κυμάνθηκε στο -4,00% έναντι του 2016, όταν η αντίστοιχη μεταβολή του 2016 έναντι του 2015 ήταν -0,66%, το 2015 έναντι του 2014 ήταν -7,65% και το 2014 έναντι του 2013 ήταν -3,54%. Η τελευταία χρονιά που είχε παρουσιαστεί θετική μεταβολή της κάλυψης της ΜΕΘ ήταν το 2013, με αύξηση κατά 3,35% έναντι του 2012.

Στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία, επισημαίνεται ιδιαίτερα ο μεγάλος αριθμός καταχωρημένων ραντεβού ασθενών, τα οποία στη συνέχεια έγιναν και επιβεβαιωμένες πραγματικές επισκέψεις σε ποσοστό 96,62% για το 2017, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του 2016 ήταν 93,64%.

Υψηλό το ποσοστό των καισαρικών

Όσον αφορά τους τοκετούς που πραγματοποιούνται στη Μαιευτική – Γυναικολογική κλινική του Νοσοκομείου, ο αριθμός τους παραμένει σταθερός, στους 1.200 ετησίως περίπου. Έτσι, το 2017 ο συνολικός αριθμός τους ήταν 1.228 τοκετοί, έναντι 1.231 τοκετών το 2016, 1.147 τοκετών το 2015 και 1.2012 τοκετών το 2014. Όσον αφορά δε την κατανομή τους, ανάμεσα σε φυσιολογικούς τοκετούς και καισαρικές και το 2017 το ποσοστό των καισαρικών 62,05% παραμένει υψηλό έναντι των φυσιολογικών τοκετών 37,95%. Όμως είναι ενδεχομένως θετικό το γεγονός, ότι το έτος 2017 παρατηρήθηκε μια μεταβολή κατά 2,53% των παραπάνω ποσοστών σε σχέση με το 2016, η οποία αφορά μείωση κατά 2,53% των καισαρικών, έναντι αντίστοιχης αύξησης κατά 2,53% των φυσιολογικών τοκετών. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι στο Νοσοκομείο, ενώ το 2001 το ποσοστό των φυσιολογικών τοκετών ήταν 74,16% έναντι 25,84% των καισαρικών, τα ποσοστά αυτά έχουν αναστραφεί και το 2017 είναι 37,95% και 62,05% αντίστοιχα. Η αναστροφή αυτή πραγματοποιήθηκε τη διετία 2009 – 2010.

Από τα λοιπές κατηγορίες χειρουργείων, αξίζει να επισημανθεί η αύξηση κατά 154,55% των επεμβάσεων Αγγειοχειρουργικής, κατά 46,67% των επεμβάσεων Γναθοχειρουργικής, κατά 14,23% των επεμβάσεων Καρδιοχειρουργικής και κατά 6,14% των επεμβάσεων ΩΡΛ Αντίθετα, το 2017, παρατηρήθηκε μείωση κατά 8,05% στις επεμβάσεις Οφθαλμολογίας, μείωση κατά 6,81% στις επεμβάσεις Πλαστικής Χειρουργικής, μείωση κατά 6,55% στις επεμβάσεις Γυναικολογίας και μείωση κατά 2,41% στις επεμβάσεις Νευροχειρουργικής.

Ο «χάρτης» των ασθενών

Το Νοσοκομείο, εκτός από τους κατοίκους του Νομού Ιωαννίνων, εξυπηρετεί και τους κατοίκους των υπόλοιπων περιοχών της Ηπείρου, τα βόρεια Ιόνια νησιά Κέρκυρα και Λευκάδα, τους γετονικούς Νομούς της Δυτικής Μακεδονίας Κοζάνη και Γρεβενά, καθώς και την Αιτωλοακαρνανία. Έτσι, το 95% των νοσηλευθέντων ασθενών είναι κάτοικοι Ελλάδος. Όμως το Νοσοκομείο εξυπηρετεί και πολίτες άλλων χωρών.

Το 5% των νοσηλευόμενων ασθενών είναι αλλοδαποί, προερχόμενοι κυρίως από την γειτονική Αλβανία και ιδιαίτερα από τις περιοχές της Β. Ηπείρου (Αργυρόκαστρο, Δερβιτσάνι κ.λ.π.) από τους Αγίους Σαράντα, το Φίερι, το Δυρράχιο, αλλά και τα Τίρανα.

Ο συνολικός αριθμός των Αλβανών πολιτών που νοσηλεύονται κάθε χρόνο στο Νοσοκομείο αγγίζει το 3,45% του συνολικού αριθμού νοσηλευθέντων ασθενών. Επίσης ένας σημαντικός αριθμός νοσηλευθέντων ασθενών είναι πολίτες χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από αυτούς το 35,82% ήταν πολίτες της Μεγάλης Βρετανίας.

Όσον αφορά τώρα τους Έλληνες νοσηλευθέντες ασθενείς, κατά το έτος 2017 αυτοί ήταν μόνο το 48,9% από το Νομό Ιωαννίνων. Το αντίστοιχο ποσοστό, το 2015 ήταν 49,71% και το 2016 ήταν 49,80%. Από το υπόλοιπο ποσοστό 51,01% των νοσηλευόμενων ασθενών, εκτός Νομού Ιωαννίνων, το 9,71% προέρχεται από την Άρτα, με συνεχή αύξηση τα τελευταία 3 χρόνια, ενώ σταθερό διατηρείται το ποσοστό (γύρω στο 10%) των ασθενών που προέρχονται από τους Νομούς Πρέβεζας (9,87%) και Θεσπρωτίας (8,79%).

Έτσι το 77,36% των νοσηλευθέντων ασθενών προέρχονται από τους 4 Νομούς της Ηπείρου και το 8,37% από τα βόρεια Ιόνια νησιά Κέρκυρα (5,85%) και Λευκάδα (2,52%) Όμως είναι θετικό το γεγονός ότι το ποσοστό των νοσηλευθέντων ασθενών, που προέρχεται από τα Ιόνια νησιά, σταδιακά μειώνεται, λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι το ποσοστό αυτό το 2015 ήταν 11,13% και το 2017 μειώθηκε στο 8,37% Από τους υπόλοιπους Νομούς της χώρας, σημαντικός αριθμός ασθενών προέρχεται από την Αιτωλοακαρνανία (4,94%), την Κοζάνη (1,71%), την Καστοριά (1,40%) αλλά και την Αθήνα (1,47%)

Τέλος όσον αφορά την ασφαλιστική κάλυψη των νοσηλευθέντων ασθενών, κατά το 90,40% είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ, το 4,23% ανασφάλιστοι του Ν.4368% που καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ και το 1,26% άποροι.

 

papastratos300x250