Σάββατο, 21/04/2018


news menu leftnews menu right
Πρωτοσέλιδο Ήπειρος Δεύτερη ευκαιρία να «οργώσουν» το επιχειρείν
Δεύτερη ευκαιρία να «οργώσουν» το επιχειρείν Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018 15:09

EPIXEIREIN16 3 18

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τη 2η πρόσκληση του προγράμματος νέων γεωργών - Στην Περιφέρεια Ηπείρου κατανέμεται το ποσό των 8.196.000 ευρώ

Βίκυ Κώστα

Με την ελπίδα οι ημερίδες που διοργάνωσε όλο το προηγούμενο διάστημα η Περιφέρεια Ηπείρου να αποδώσουν καρπούς, ξεκίνησε από χθες Πέμπτη και θα διαρκέσει μέχρι τις 16 Απριλίου, η κατάθεση αιτήσεων για το πρόγραμμα νέων γεωργών Μέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020).

Η 2η πρόσκληση του προγράμματος που εκδόθηκε, αφορά στις Περιφέρειες στις οποίες μετά την 1η Πρόσκληση προέκυψε υπόλοιπο δημόσιας δαπάνης, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Ηπείρου.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι από την πρώτη πρόσκληση εντάθηκαν μόνο 270 νέοι αγρότες στο πρόγραμμα, με αποτέλεσμα η Περιφέρεια να «οργώσει» την Ήπειρο και με ενημερωτικές ημερίδες να προσπαθεί να πείσει τους νέους ανθρώπους να… επενδύσουν στη γη, ώστε να μην χαθούν τα χρήματα και παράλληλα να βρουν διέξοδο στην απασχόληση.

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή που αναρτώνται στο ΠΣΚΕ πρέπει να έχουν ημερομηνία έκδοσης μέχρι και τις 16 Απριλίου.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν κάνει ΟΣΔΕ το 2017, να είναι κάτω των 41 ετών και δεν πρέπει να έχουν ασκήσει γεωργική επαγγελματική δραστηριότητα τουλάχιστον κατά τα τελευταία 5 έτη πριν την ημερομηνία πρώτης εγκατάστασης.

Στην Περιφέρεια Ηπείρου κατανέμεται το ποσό των 8.196.000 ευρώ από το συνολικό ποσό των 26.667.500 €.

Κύρια χαρακτηριστικά της πρόσκλησης και του μέτρου είναι τα εξής:

1. Δικαιούχοι της 2ης προκήρυξης του μέτρου είναι νέοι γεωργοί, που δεν έχουν υπερβεί το 41ο έτος της ηλικίας τους, έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ τουλάχιστον για το έτος 2017 και οι οποίοι έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί και αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ). Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) 8.000 €

2. Ως έτος αναφοράς της αίτησης στήριξης ορίζεται το έτος 2017. Συνεπώς, η αίτηση στήριξης συντάσσεται με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης έτους 2017.

3. Επιλέξιμα για ενίσχυση είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό (δηλαδή ο νέος γεωργός μετέχει στο κεφάλαιο του νομικού προσώπου τουλάχιστον κατά 51%).

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης. Η διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4.

5. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.

6. Το ποσό ενίσχυσης, το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες, διαμορφώνεται ως εξής: Βασικό ποσό ενίσχυσης τα 17.000 ευρώ το οποίο μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά:

α. κατά 2.500 ευρώ εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά (νησιά μέχρι και 3.000 κατοίκους πληθυσμό) ή συνδυασμό αυτών των κατηγοριών περιοχών και

β. κατά 2.500 € για ζωική παραγωγική κατεύθυνση (στη μελλοντική κατάσταση) της εκμετάλλευσης.

Συνεπώς το ποσό ενίσχυσης διαμορφώνεται, ανάλογα με τους ανωτέρω συνδυασμούς από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.

7. Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται τουλάχιστον σε δύο δόσεις ενώ η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο είναι το 70% της συνολικής ενίσχυσης.

Αναλυτικότερα στοιχεία για τους όρους, προϋποθέσεις και υποχρεώσεις αναφέρονται στην πρόσκληση του μέτρου, η οποία έχει αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr.

Γερνάει ο αγροτικός πληθυσμός

Παρά τα προγράμματα στήριξης νέων αγροτών που υλοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια, ο αγροτικός πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει όλο και περισσότερο, γεγονός που βέβαια έχει μεγάλη επίδραση στην ανταγωνιστικότητα αλλά και στη βιωσιμότητα της αγροτικής οικονομίας της Ευρώπης. Το 31% των κατόχων ευρωπαϊκών εκμεταλλεύσεων είναι μεγαλύτεροι των 65 χρόνων σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την Αγροτική Παραγωγή.

Στην Ελλάδα, οι άνθρωποι που ασχολούνται με την παραγωγή είναι σε μεγάλο ποσοστό υπερήλικες: Μόλις το 5,2% των αγροτών είναι ηλικίας κάτω των 35 ετών. Το 14,7% των αγροτών είναι από 35 μέχρι 44 χρόνων, το 23,9% είναι από 45 μέχρι 54 ετών, το 24,9% από 55 μέχρι 64 χρόνων και το 31,3% άνω των 65 ετών.

Περίπου 3,2 εκατ. αγρότες στην Ε.Ε. είναι άνω των 65 ετών. Αν αυτοί εγκατέλειπαν το επάγγελμα, αναφέρει η σχετική μελέτη της Ε.Ε., θα απελευθερώνονταν 200 εκατ. στρέμματα αγροτικής γης, αρκετή έκταση για 1,2 εκατ. νέους αγρότες μεσαίου μεγέθους. Με άλλα λόγια, σε κάθε έναν νέο αγρότη αντιστοιχούν 2,5 ηλικιωμένοι αγρότες που πρέπει να σταματήσουν τη δραστηριότητα.

 

papastratos300x250