Τετάρτη, 21/03/2018


news menu leftnews menu right
Πρωτοσέλιδο Ήπειρος Ξεκαθαρίζει το «θολό» τοπίο της δωρεάς οργάνων
Ξεκαθαρίζει το «θολό» τοπίο της δωρεάς οργάνων Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018 14:34

dorea organon11 1 18

Καταργείται η «εικαζόμενη συναίνεση» και πλέον η οικογένεια θα λαμβάνει την τελική απόφαση – Απλουστεύεται η διαδικασία από πρόσωπα, τα οποία έχουν προσωπική σχέση ή συνδέονται συναισθηματικά με τον υποψήφιο λήπτη

Το «θολό» τοπίο της δωρεάς οργάνων, σε μια χώρα που βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις του ευρωπαϊκού χάρτη Δωρεάς Οργάνων και Μεταμοσχεύσεων, ενώ τα τελευταία χρόνια η δραματική μείωση των αξιοποιούμενων δοτών έχει οδηγήσει και σε αντίστοιχη μείωση, επιχειρεί να ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό το άρθρο 260 του νομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα, το οποίο έχει κατατεθεί στη Βουλή και αναμένεται η ψήφισή του έως την προσεχή Δευτέρα.

Οι πιθανότητες ο καθένας από εμάς να χρειαστεί κάποια στιγμή στη ζωή του ένα μόσχευμα είναι κατά πολύ περισσότερες από το να καταλήξει υπό συνθήκες που να μπορεί να δώσει.

Έτσι, η Δωρεά Οργάνων στη συνείδηση του κόσμου παραμένει ως μία πράξη άμεσα συνδεδεμένη με αλτρουιστικά συναισθήματα και εκφράζει την ανάγκη για συνοχή & αλληλοϋποστήριξη των ανθρώπων μέσα στο κοινωνικό γίγνεσθαι, όμως η ανεπάρκεια του συστήματος υγείας μέχρι σήμερα να μετουσιώσει τη «διάθεση προσφοράς» των πολιτών σε «πράξη δωρεάς», συχνά ακύρωνε τη διάθεση αυτή.

Πλέον, με την κατάργηση της «εικαζόμενης συναίνεσης», η οικογένεια θα λαμβάνει την τελική απόφαση για τη δωρεά οργάνων, ακόμη και εάν ο υποψήφιος δότης είχε εκφράσει εν ζωή την επιθυμία να προσφέρει τα όργανά του.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο 3984/11 (άρθρο 8), η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο, πραγματοποιείται εφόσον, όσο ζούσε, δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του.

Με το άρθρο 260 του υπό ψήφιση νομοσχεδίου, η αφαίρεση ενός ή περισσότερων οργάνων, ιστών και κυττάρων από ενήλικο, θανόν πρόσωπο πραγματοποιείται με σύμφωνη γνώμη της οικογένειας, ακόμη και στην περίπτωση που ο υποψήφιος δότης δεν είχε εκφράσει την αντίθεσή του όσο ζούσε.

«Ήταν μία πρόβλεψη του νόμου του 2011 για την εικαζόμενη συναίνεση που είχε προκαλέσει πολλές αντιδράσεις, δυστυχώς όμως το υπουργείο Υγείας δεν είχε ανακαλέσει την απόφαση αυτή», τόνισε μιλώντας στο Ioannina TV, ο αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων, επιστημονικά υπεύθυνος της μονάδας μεταμοσχεύσεων του ΠΓΝΙ Μιχάλης Μήτσης.

Συναίνεση της οικογένειας δεν απαιτείται μόνο στην περίπτωση που ο νεκρός είχε εκδώσει εν ζωή ειδική κάρτα δότη, με την οποία εξέφραζε την ελεύθερη δήλωση βούλησης για προσφορά οργάνων.

Αυτή η παράγραφος, σύμφωνα με τον ίδιο «θα μπορούσε να παραλειφθεί, γιατί υπάρχουν περιστατικά που συγγενικά πρόσωπα μας ενημερώνουν, ότι σε επόμενη χρονική στιγμή από την αρχική του δήλωση βούλησης είχε εκφράσει διαφορετική άποψη. Το καλύτερο πιστεύουμε είναι ότι θα έπρεπε η συγκεκριμένη πρόβλεψη να μην υπάρχει καν στο πολυνομοσχέδιο».

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κάρτα δότη μπορεί να καταργηθεί ανά πάσα στιγμή με την έγγραφη συναίνεση του δότη. Στην περίπτωση που ο θανών έχει ενταχθεί στο Μητρώο Αρνητών που τηρεί ο Ε.Ο.Μ, δεν πραγματοποιείται δωρεά οργάνων, ιστών και κυττάρων.

Επιπλέον, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει τη θεσμοθέτηση και έκδοση από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων της ηλεκτρονικής κάρτας δωρητή οργάνων.

Συναισθηματικός δότης, με αυστηρές διαδικασίες ελέγχου!

Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο απλουστεύεται η διαδικασία δωρεάς οργάνων από πρόσωπα, τα οποία έχουν προσωπική σχέση ή συνδέονται συναισθηματικά με τον υποψήφιο λήπτη.

Πρόκειται για ζώντες δότες νεφρικού μοσχεύματος, οι οποίοι καλύπτουν σήμερα σχεδόν το 50% της προσφοράς οργάνων στην Ελλάδα.

Με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, για προσφορά οργάνου από ζώντα δότη πρέπει να υπάρξει δικαστική απόφαση. Με το νέο πλαίσιο, την απόφαση λαμβάνει πλέον μη αμειβόμενη επιτροπή του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Με τον νόμο 3984/11, η αφαίρεση οργάνων από ζώντα δότη απαιτεί άδεια με δικαστική απόφαση, η οποία εκδίδεται με τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας και ύστερα από έλεγχο όλων των προϋποθέσεων αφαίρεσης οργάνου από ζώντα δότη και επιπλέον της ψυχικής του υγείας.

Με την ίδια απόφαση, πρέπει να προκύπτει η προσωπική σχέση και ο συναισθηματικός δεσμός δυνητικού δότη και λήπτη, όπως και ανιδιοτέλεια της προσφοράς.

Με το άρθρο 260 του πολυνομοσχεδίου, για τη μεταμόσχευση οργάνου σε άτομο που συνδέεται συναισθηματικά με τον δότη, απαιτείται στο εξής άδεια από τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Η αυστηροποίηση γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί το γεγονός ότι δε θα υπάρχει σε τέτοιες περιπτώσεις οικονομική συναλλαγή κατά την προσφορά οργάνων.

Έτσι με βάση το άρθρο που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο, ο συναισθηματικός δότης θα περνά από «κόσκινο», καθώς προβλέπεται ότι θα ελέγχονται πλήρως ακόμη και τα προσωπικά του δεδομένα, η οικονομική του κατάσταση, η εργασία του κλπ.

Για να δοθεί η άδεια, πρέπει να προηγηθεί απόφαση μη αμειβόμενης επιτροπής, που αποτελείται:

- Από έναν πρωτοδίκη, ο οποίος ορίζεται από τον πρόεδρο του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του κατά τόπον αρμόδιου Πρωτοδικείου, στην περιφέρεια του οποίου κατοικεί ο λήπτης.

-- Από εκπρόσωπο του ΕΟΜ.

- Έναν ψυχίατρο και έναν κοινωνικό λειτουργό.

Η επιτροπή θα συντάσσει τεκμηριωμένη έκθεση περί της ύπαρξης προσωπικής σχέσης και συναισθηματικού συνδέσμου, που δικαιολογεί το αίτημα για μεταμόσχευση.

Με έγγραφη συγκατάθεση του δυνητικού δωρητή και του λήπτη, τα μέλη της επιτροπής έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιούν πλήρη έλεγχο και αξιολόγηση κάθε είδους προσωπικά δεδομένα δότη και λήπτη.

Μπορούν, επίσης, να εξετάζουν τις συνθήκες της καθημερινής τους διαβίωσης, των κοινωνικών τους σχέσεων, της εργασίας τους, του ιατρικού τους φακέλου, ακόμη και του ποινικού τους μητρώου.

Όπως σημείωσε ο κ. Μήτσης, η συγκεκριμένη πρόβλεψη και αλλαγή στη διαδικασία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, έστω κι αν τα βήματα που μπορούν και πρέπει ακόμη να γίνουν για να φτάσουμε αντίστοιχα ποσοστά δοτών με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ακόμη πολλά.

 

papastratos300x250