Δευτέρα, 23/04/2018


news menu leftnews menu right
Πρωτοσέλιδο Ιωάννινα Η ΕΑΣΙ στο πλευρό όλων των αγροτών
Η ΕΑΣΙ στο πλευρό όλων των αγροτών Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 09 Ιανουαρίου 2018 13:24

easi9 1 18

Ενημέρωση για τις δράσεις που θα …τρέξουν

ΡΕΠΟΡΤΑΖ: ΕΛΕΝΑ ΣΤΑΜΟΥ

Μια πλήρης ενημέρωση αναφορικά με τις δράσεις που αναμένεται να … «τρέξουν» τις επόμενες ημέρες έκανε ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων «Ένωση Αγροτών», προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι για τα προγράμματα αλλά και για όλα όσα πρέπει να φροντίσουν το επόμενο διάστημα.

Τόσο ο πρόεδρος κ. Μπαλτογιάννης όσο και οι αρμόδιοι των εκάστοτε τμημάτων αναφέρθηκαν στα όσα γίνονται ή αναμένεται να ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα.

Ενδιαφέρον είναι και η προκήρυξη που αφορά τους Νέους Αγρότες -δεν έχει ακόμη βγει στην περιοχή μας, αλλά σύμφωνα με τον υπεύθυνο κ. Θεοδωράκη συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον από πλευράς των ενδιαφερομένων.

Για τους αγρότες ειδικού καθεστώτος

Πιο συγκεκριμένα οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος οι οποίοι εισέπραξαν κατά το έτος 2017 συνολικά επιδοτήσεις πάνω από 5.000,00 € ανεξάρτητα ποια χρονιά αφορούν ή έχουν πωλήσεις το έτος 2017 αγροτικών προϊόντων πάνω από 15.000,00 € , ότι θα πρέπει να μεταταγούν από το ειδικό καθεστώς στο κανονικό καθεστώς, υποβάλλοντας δήλωση μεταβολής στην εφορία μέχρι την 30η Ιανουαρίου.

 Σε περίπτωση κατά την οποία η δήλωση μεταβολής υποβληθεί μετά την παραπάνω ημερομηνία θα επιβληθεί πρόστιμο. Σε ότι αφορά τις επιδοτήσεις των 5.000 € δεν περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις για επενδυτικές δαπάνες και οι αποζημιώσεις. Αναλυτικά στις επιδοτήσεις περιλαμβάνονται :

Βασική ενίσχυση

Πρασίνισμα

Συνδεδεμένες ενισχύσεις

Ειδική ενίσχυση για την κτηνοτροφία

Επιδοτήσεις για Βιολογικές καλλιέργειες

Εξισωτική αποζημίωση

Ενίσχυση Νέων Αγροτών

Δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν :

Η πρόωρη συνταξιοδότηση

Οι αποζημιώσεις ΕΛΓΑ

Η επιδότηση για επενδυτικές δαπάνες

Η επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο.

Για τα Σχέδια Βελτίωσης

Στο μεταξύ, η ΕΑΣΙ αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για την αίτηση ενίσχυσης – φάκελο υποψηφιότητας, για τα σχέδια βελτίωσης συνολικού προϋπολογισμού 316 εκατ. ευρώ που ανακοίνωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλης Αποστόλου. Με τα σχέδια βελτίωσης θα ενισχυθούν σημαντικές επενδύσεις στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα., με έμφαση στους νέους γεωργούς και με προτεραιότητα τους κλάδους της κτηνοτροφίας και ιδίως της αιγοπροβατοτροφίας, των οπωροκηπευτικών, των θερμοκηπιακών εγκαταστάσεων και των ανθεκτικών καλλιεργειών στην κλιματική αλλαγή. Ο συνολικός προϋπολογισμός και για τις δύο δράσεις ανέρχεται στα 316 εκατ. ευρώ. Η περίοδος υποβολής προτάσεων θα είναι από 21.12.2017 έως και 2.4.2018. Έτσι δίνεται επαρκής χρόνος να προετοιμαστούν κατάλληλα οι υποψήφιοι δικαιούχοι αλλά και η έναρξη επιλεξιμότητας των δαπανών να είναι από το Δεκέμβρη του 2017. Δικαιούχοι μπορεί να είναι συνεργατικά σχήματα, φυσικά πρόσωπα και νομικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να είναι επαγγελματίες γεωργοί ή να έχουν ενταχθεί στο μέτρο των νέων γεωργών. Τα υποψήφια συνεργατικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, να έχουν 3 τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων προ φόρων και αποσβέσεων και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 € ή να είναι νεοσύστατα. Ο προϋπολογισμός για τα ατομικά σχέδια βελτίωσης μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με βάση την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, ενώ για τα συνεργατικά σχήματα αντίστοιχα μέχρι 1 εκατ. ευρώ. Το ποσοστό ενίσχυσης διαφοροποιείται ανάλογα με την Περιφέρεια και την ιδιότητα υποψηφίου δικαιούχου. Προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που αφορούν στην κτηνοτροφία, και δη στην αιγοπροβατοτροφία, στα οπωροκηπευτικά, στις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις και στις καλλιέργειες ανθεκτικές στην κλιματική αλλαγή (όπως η ελαιοκομία). Επιπλέον, προτεραιότητα δίνεται στα σχέδια βελτίωσης που είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες αλλά δυνατότητες της εκμετάλλευσης. Με τα σχέδια βελτίωσης ενισχύονται επενδύσεις όπως είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και άλλου εξοπλισμού, η εγκατάσταση πολυετών καλλιεργειών, η αγορά εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές άυλες δαπάνες.

Και σταυλικές εγκαταστάσεις

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εξυπηρετηθούν για την τακτοποίηση και αδειοδότηση των σταυλικών εγκαταστάσεων εντός και εκτός οικισμού.

 

papastratos300x250