Κυριακή, 27/05/2018


news menu leftnews menu right
Πρωτοσέλιδο Ιωάννινα Το Πανεπιστήμιο, «ανοίγει τις πόρτες» των Εργαστηρίων του
Το Πανεπιστήμιο, «ανοίγει τις πόρτες» των Εργαστηρίων του Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2017 14:12

panepistimio6 12 17

Εξέδωσε Οδηγό, 349 σελίδων, για να τα αναδείξει και να τα προβάλλει – Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα μπορεί να απευθυνθεί σε όποιο τον ενδιαφέρει για τη συνδιαμόρφωση ερευνητικών προτάσεων ή την ανάθεση και υλοποίηση ερευνητικών έργων

Βίκυ Κώστα

Μια μεγάλη κοινωνία που παράγει υψηλό ερευνητικό έργο, κατατάσσοντας το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στις πρώτες θέσεις των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων, όχι μόνο της Ευρώπης, αλλά και του κόσμου, «κρύβεται» πίσω από τις κλειστές πόρτες των 148 Εργαστηρίων που διαθέτει, καθώς και του Δικτύου Εργαστηρίων Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Δ.Ε.Υ.Ε.Π.Ι.), με τα 17 Κέντρα και Μονάδες.

Πόσοι από εμάς γνωρίζουν ότι στο Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας, λειτουργεί Εργαστήριο Πλωτινικών Ερευνών, το οποίο φιλοξενεί μια σπάνια συλλογή 1.000 και πλέον βιβλίων με θέμα τον γαλλικό πολιτισμό του δέκατου ένατου και εικοστού αιώνα ή Κέντρο Αρχαιομετρίας, που έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιεί χρονολογήσεις αντικειμένων και παλαιοεδαφικών οριζόντων αρχαιολογικού και γεωλογικού ενδιαφέροντος;

Μάλλον, ελάχιστοι εκτός Πανεπιστημιακής Κοινότητας.

Τα Εργαστήρια των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, έχουν ως σκοπό την εκπόνηση υψηλού επιπέδου έρευνας και την αύξηση των γνώσεων που δημιουργείται από ερευνητικές ομάδες με κοινά ή συμπληρωματικά ερευνητικά ενδιαφέροντα. Επίσης, συντελούν αφενός στη δημιουργία ενός ελκυστικού ακαδημαϊκού περιβάλλοντος με συνέργειες με τα άλλα Εργαστήρια και αφετέρου στην εκπόνηση υψηλής ποιότητας διδακτορικών διατριβών, καθώς και στην ερευνητική ανάδειξη νέων μελών Διδακτικού Προσωπικού με υψηλά προσόντα.

Όλα αυτά «εντός των τειχών». Εκτός αυτών, το Πανεπιστήμιο έκανε ένα σημαντικό βήμα, εκδίδοντας Οδηγό Εργαστηρίων, για να αναδείξει και να προβάλλει τα Εργαστήριά του, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος να έχει άμεση πρόσβαση και ενημέρωση. Στον Οδηγό των 349 σελίδων (http://www.uoi.gr/wp-content/uploads/2017/12/odigos-ergastirion-2017-2018-v1.pdf ), παρουσιάζονται μία σύντομη περιγραφή του κάθε Εργαστηρίου, οι ερευνητικές δραστηριότητες που αυτό έχει αναπτύξει, η εργαστηριακή υποδομή που διαθέτει, οι υπηρεσίες που έχει προσφέρει, τα ερευνητικά έργα που έχει υλοποιήσει, καθώς και ενδεικτικές δημοσιεύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Εργαστηρίου. Κατά συνέπεια, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα είναι σε θέση να γνωρίζει το πεδίο εξειδίκευσης του κάθε Εργαστηρίου και να απευθυνθεί αντίστοιχα σε όποιο τον ενδιαφέρει για τη συνδιαμόρφωση ερευνητικών προτάσεων ή την ανάθεση και υλοποίηση ερευνητικών έργων.

Όπως αναφέρει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Γεώργιος Καψάλης «Πιστεύουμε ότι οι Περιφέρειες, οι Δήμοι, καθώς και άλλοι κοινωνικοί φορείς θα αξιοποιήσουν, κατά τον καλύτερο τρόπο, τον συγκεκριμένο Οδηγό Εργαστηρίων, έχοντας άμεση ενημέρωση για τις ερευνητικές δυνατότητες που προσφέρει το Πανεπιστήμιό μας. Θεωρούμε ότι η έκδοση του συγκεκριμένου Οδηγού αποτελεί και έναν άμεσο τρόπο διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την τοπική κοινωνία. Η δυνατότητα συμπλήρωσης και ανανέωσης των πληροφοριών αναφορικά με τα Εργαστήρια του Πανεπιστημίου μας, που παρέχεται μέσα από την παράλληλη ηλεκτρονική έκδοση, καθιστά τον Οδηγό των Εργαστηρίων διαρκώς ενημερωμένο και επικαιροποιημένο. Ταυτόχρονα, ο κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να αντλεί επιπρόσθετες πληροφορίες για το κάθε Εργαστήριο από τις πηγές στο Διαδίκτυο που αναφέρονται στο κείμενο παρουσίασης του Εργαστηρίου».

Το Δ.Ε.Υ.Ε.Π.Ι.

Στον Οδηγό, περιλαμβάνεται και το Δίκτυο Εργαστηριακών Μονάδων και Κέντρων, η συγκρότηση του οποίου προτάθηκε για πρώτη φορά το 1998 και είχε στόχο τη δημιουργία «εργαστηρίων που δεν αφορούν συγκεκριμένα άτομα, αλλά ολόκληρο το Ίδρυμα».

Όπως επισημαίνεται «Η ίδρυση του Δικτύου οφείλεται εν πολλοίς στη συνδρομή της Γενικής Γραμματείας Περιφέρειας Ηπείρου (ΓΓΠΗ), η οποία ανταποκρίθηκε στα αιτήματα της Πρυτανείας και χρηματοδότησε την προμήθεια των αναγκαίων επιστημονικών οργάνων από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) Ηπείρου». Η ολοκλήρωση των απαραίτητων διαγωνισμών προμήθειας των οργάνων, καθώς και η εγκατάστασή τους ολοκληρώθηκε σε διάστημα ενός έτους, οπότε το έτος 1999 μπορεί να θεωρηθεί ως έτος έναρξης της λειτουργίας του Δικτύου.

Εν συνεχεία, ενσωματώθηκαν στο Δίκτυο και άλλες υφιστάμενες ή νέες Μονάδες, των οποίων η ανάπτυξη στηρίχθηκε είτε σε οικονομική ενίσχυση από τη ΓΓΠΗ και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ή σε άλλες πηγές χρηματοδότησης.

H λειτουργία του Δικτύου «…για την κάλυψη των ερευνητικών αναγκών των μελών ΔΕΠ, των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των ερευνητών, καθώς και για την παροχή υπηρεσιών σε εξωτερικούς χρήστες» έχει θεσμοθετηθεί στο άρθρο 48, παρ. 2 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Παν/μίου Ιωαννίνων (ΦΕΚ 310/10-3-2005), ενώ σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του (Αριθμ. Συνεδρίας Συγκλήτου Π.Ι. 937/29-7-2009): «Σκοπός του Δικτύου είναι η επιστημονική υποστήριξη της έρευνας που διεξάγεται στα Εργαστήρια και Κλινικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Μέλη του Δικτύου είναι ανεξάρτητες Μονάδες (Ερευνητικά Εργαστήρια ή Επιστημονικές Ομάδες) που συγκροτούνται για το σκοπό αυτό. Για να αποτελεί μέλος του Δικτύου, μια Μονάδα θα πρέπει να ικανοποιεί τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Να παράγει επιστημονικό-λειτουργικό έργο που ικανοποιεί διεπιστημονικές ανάγκες της έρευνας, η οποία διεξάγεται στα Εργαστήρια και Κλινικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

2. Το κόστος της οργανολογικής υποδομής που απαιτείται για την παραγωγή του επιστημονικού-λειτουργικού έργου της Μονάδας να είναι υψηλό και επομένως να είναι ασύμφορη η επανάληψή της σε διάφορα Εργαστήρια και Κλινικές.

3. Ο βαθμός εξειδίκευσης των στελεχών της Μονάδας για την παραγωγή του επιστημονικού- λειτουργικού της έργου να είναι υψηλός».

Tο Δ.E.Y.E.Π.Ι. χαρακτηρίζεται ως σημαντική ερευνητική υποδομή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, η οποία συμβάλλει:

• στην ανάπτυξη ερευνητικών δραστηριοτήτων μεγάλης κλίμακας με έμφαση σε τομείς αιχμής,

• στην ενίσχυση του κλίματος συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών ομάδων του Πανεπιστημίου,

• στην αποτελεσματική διεκδίκηση ερευνητικών χρηματοδοτήσεων,

• στη σύνδεση της έρευνας με την εκπαιδευτική διαδικασία,

• στην τόνωση του ερευνητικού κύρους του Πανεπιστημίου.

Διαρκή στόχο του Ιδρύματος αποτελεί η επέκταση των υποδομών του Δικτύου, η στήριξη της λειτουργίας του με επιστημονικό και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό, η συνεχής αξιολόγηση και ανανέωσή του.   

 

papastratos300x250