Κυριακή, 25/02/2018


news menu leftnews menu right
Πρωτοσέλιδο Ήπειρος Στην Αθήνα για τα Αγροτικά και το Γεωπάρκο Βίκου – Αώου, ο Περιφερειάρχης
Στην Αθήνα για τα Αγροτικά και το Γεωπάρκο Βίκου – Αώου, ο Περιφερειάρχης Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017 11:01

geoparko vikou30 11 17

Σε τρεις εβδομάδες, η πρόσκληση για τους Νέους Αγρότες – Οδηγίες για τη διατήρηση της υπογραφής της Unesco

Βίκυ Κώστα

Στην Αθήνα, για να παραστεί σε συσκέψεις για τα Αγροτικά Προγράμματα, αλλά και το Γεωπάρκου Βίκου – Αώου, βρέθηκε την Τετάρτη ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχριμάνης.

Για τους νέους Αγρότες, μετά την μεγάλη προσπάθεια ενημέρωσης που έγινε σε όλη την Ήπειρο, θα εξεταστούν οι ενστάσεις και εντός τριών εβδομάδων θα προκηρυχτεί η δεύτερη πρόσκληση, με στόχο την προσέλκυση περισσότερων νέων, για να μη χαθούν τα κονδύλια που έχουν εξασφαλιστεί.

Στην πρώτη πρόσκληση και μετά τις πρώτες εγκρίσεις ο αριθμός των αιτήσεων ήταν μικρός, ωστόσο η Περιφέρεια ευελπιστεί αυτή τη φορά, να ανταποκριθούν περισσότεροι με στόχο να ασχοληθούν με την πρωτογενή παραγωγή.

Στόχος του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020, είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων μέσω της ηλικιακής ανανέωσης και της δημιουργίας επιχειρηματιών γεωργών που με το πέρας της στήριξης θα διαθέτουν κατάλληλα εφόδια και βιώσιμες εκμεταλλεύσεις.

Στην πρώτη σύσκεψη για τα αγροτικά, τέθηκαν επί τάπητος και τα προγράμματα Leader για τα δημόσια έργα, με το υπουργείο να δεσμεύεται ότι θα «τρέξουν» άμεσα.

Κι αυτό γιατί, μετά τις επισημάνσεις της Ένωσης Περιφερειών, το υπουργείο έλαβε τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να σταματήσουν καθυστερήσεις και στρεβλώσεις στην εκχώρηση αρμοδιοτήτων, που καταγράφονται με ευθύνη των υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, το 35% του οποίου καλούνται να διαχειρισθούν οι Περιφέρειες.

Τα Σχέδια Βελτίωσης

Πάντως, μια καλή αρχή, έγινε με τα «Σχέδια Βελτίωσης», ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά «εργαλεία» για τον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, που θα αρχίσει να λειτουργεί από τον επόμενο μήνα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, υπέγραψε την Τρίτη, υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται το πλαίσιο εφαρμογής τους. Αφορά τις δράσεις 4.1.1 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης» και 4.1.3 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ καθώς και στην προστασία του περιβάλλοντος» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020. Η προκήρυξή τους αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί εντός του Δεκεμβρίου.

- Δικαιούχοι μπορεί να είναι οι ενεργοί γεωργοί, φυσικά πρόσωπα, ενήλικες έως 61 ετών και νομικά πρόσωπα που έχουν υποβάλει ΟΣΔΕ το 2017. Ειδικά για τη δράση 4.1.1 οι υποψήφιοι πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων ως επαγγελματίες γεωργοί (όχι ως νεοεισερχόμενοι). Δικαιούχοι επίσης είναι οι νέοι γεωργοί.

- Τα υποψήφια συλλογικά σχήματα πρέπει να είναι εγγεγραμμένα και ενήμερα στο σχετικό μητρώο, να έχουν τρεις τελευταίες χρήσεις με κερδοφόρο μέσο όρο αποτελεσμάτων (προ φόρων και αποσβέσεων) και κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 30.000 ευρώ. Επιλέξιμα είναι και α νεοσύστατα συλλογικά σχήματα.

- Στο 4.1.1 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η ανέγερση, επέκταση, εκσυγχρονισμός γεωργικών κτιρίων και κατασκευών, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, η αγορά καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών μη ποωδών φυτειών, των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με σπορά στον αγρό, η περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων, η αγορά εξοπλισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και οι γενικές αϋλές δαπάνες.

- Στο 4.1.3 επιλέξιμες επενδύσεις είναι η κατασκευή εγκαταστάσεων διαχείρισης αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης, η αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού για την παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που προσαρμόζονται στις ενεργειακές ανάγκες αυτοκατανάλωσης της εκμετάλλευσης, περιλαμβανομένων και εκείνων οι οποίες πρόκειται να δημιουργηθούν από τις υπόλοιπες προβλεπόμενες επενδύσεις της εκμετάλλευσης καθώς και γενικές αϋλές δαπάνες.

- Για τη δράση 4.1.1 η οικονομική στήριξη για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων είναι έως 300.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να ανέλθει έως και τις 500.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την τελευταία Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης, ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού,

- Στην ίδια δράση, για συλλογικές επενδύσεις η οικονομική στήριξη μπορεί να ανέρθει έως τις 500.000 ευρώ. Ο εν λόγω προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει και στο 1.000.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι ο κύκλος εργασιών της τελευταίας κλεισμένης χρήσης της ομάδας ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι ομάδες που δεν έχουν ακόμα κλείσει μία χρήση δεν μπορούν να αιτηθούν προϋπολογισμό που υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

- Στο πλαίσιο της Δράσης 4.1.3 ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης:

α) για τις εκμεταλλεύσεις φυσικών και νομικών προσώπων στα 150.000 ευρώ, με εξαίρεση τις επενδύσεις διαχείρισης των αποβλήτων, υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της εκμετάλλευσης για τις οποίες ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης έως και τις 200.000 ευρώ.

β) για συλλογικές επενδύσεις έως τις 500.000 ευρώ. Τα ποσοστά ενίσχυσης, ανάλογα με την ιδιότητα του υποψηφίου και τον τόπο της έδρας της κατοικίας ανέρχονται από 40% έως και 85%.

Το μέτρο έχει εκχωρηθεί στις Περιφέρειες.

Το Γεωπάρκου Βίκου – Αώου

Στη δεύτερη σύσκεψη για το Γεωπάρκου Βίκου – Αώου, ένα από τα 125 παγκόσμια Γεωπάρκα της Unesco, συμμετείχαν ο βιολόγος Χαρητάκης Παπαϊωάννου, η ιστορικός –αρχαιολόγος Γεωργία Κιτσάκη, εκπρόσωποι του Δήμου Ζαγορίου και της «Ήπειρος Α.Ε.», τονίστηκε ότι η υπογραφή της Unesco πρέπει να διατηρηθεί και παρουσιάστηκαν κάποιοι κανόνες, οι οποίοι θα πρέπει να εφαρμόζονται.

 

papastratos300x250