Κυριακή, 25/02/2018


news menu leftnews menu right
Πρωτοσέλιδο Ήπειρος Βαθιά «λαβωμένη» από την οικονομική κρίση, η Ήπειρος
Βαθιά «λαβωμένη» από την οικονομική κρίση, η Ήπειρος Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017 13:04

xartis ipeiros11 10 17

Μαζί με τη Δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλία, βρίσκονται στη λίστα με τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, της Ευρώπης, όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, έχει υποχωρήσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (75%) - Το διάστημα 2000 – 2008, η μείωση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Περιφέρειά μας, εκτοξεύθηκε στο 15-20%!

Βίκυ Κώστα

Βαθιά «λαβωμένη» από την οικονομική κρίση, πορεύεται η Περιφέρεια της Ηπείρου, η οποία προσπαθεί να ανανήψει, μετρώντας παράλληλα τις πληγές της.

Τα στοιχεία της 7ης έκθεσης για την συνοχή, που δημοσίευσε τη Δευτέρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η οποία σφυγμομετρεί τις Περιφέρειες της ΕΕ, αντλεί διδάγματα από τις δαπάνες για την πολιτική συνοχής κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης και θέτει το ευρύτερο πλαίσιο για την πολιτική συνοχής μετά το 2020, είναι χαρακτηριστικά των επιπτώσεων της κρίσης στην Περιφέρειά μας.

Ειδικότερα, η Ήπειρος, μαζί με τη Δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλία, βρίσκονται στη λίστα με τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, όπου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, έχει υποχωρήσει κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (75%).

Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή έκθεση για τη συνοχή & το μέλλον των ευρωπαϊκών ταμείων μετά το 2020, το 2015 μόλις δύο από τις 13 Περιφέρειες της Ελλάδας, η Αττική (95%) και τα νησιά Νοτίου Αιγαίου (75%) βρέθηκαν πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Από την αρχή της κρίσης (2008) έως το 2015, οι περισσότερες Περιφέρειες στα κράτη μέλη συνέκλιναν προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με εξαίρεση τις Περιφέρειες στην Ελλάδα, την Πορτογαλία, την Ιταλία και την Ισπανία, όπου υπέστησαν μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά περίπου 40%.

Μάλιστα, στις ελληνικές Περιφέρειες η μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ υπολογίζεται σε πάνω από 3% ετησίως.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι η μείωση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ήπειρο, το διάστημα 2000 – 2008, κυμαινόταν από 0 έως 5%, ενώ τα χρόνια που ακολούθησαν και τα οποία σημαδεύτηκαν από την κατάρρευση της οικονομίας, την δραματική μείωση των μισθών και την αύξηση της ανεργίας, το ποσοστό αυτό τριπλασιάστηκε.

Ειδικότερα, το διάστημα 2000 – 2008, η μείωση στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Περιφέρειά μας, εκτοξεύθηκε στο 15-20%!

Όπως παρατηρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Πολλές Περιφέρειες με πλούτο κοντά στον μέσο όρο της ΕΕ είναι εγκλωβισμένες σε μια ‘παγίδα μεσαίου εισοδήματος’.

Ορισμένες έχουν υποστεί το κόστος της παγκοσμιοποίησης χωρίς να έχουν ακόμη αποκομίσει τα οφέλη της, συχνά με σημαντικές απώλειες θέσεων εργασίας και αδυναμία επίτευξης βιομηχανικού μετασχηματισμού.

Θα χρειαστούν περαιτέρω χρηματοδοτική υποστήριξη, ώστε να προαχθούν η δημιουργία θέσεων εργασίας και οι διαρθρωτικές αλλαγές».

Για την αύξηση του ΑΕΠ, οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, συνοψίζονται σε έναν ισχυρότερο εξαγωγικό προσανατολισμό, μια στροφή προς νέους τομείς και δραστηριότητες, ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας, αύξηση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση και στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Όσον αφορά στον τομέα της ανεργίας, όπου η Περιφέρειά μας, κατέχει υψηλά ποσοστά, όπως φαίνεται στην έκθεση, ποσοστό 7.5 – 10% των νέων από 15 έως 24 ετών, δεν απασχολούνται, δεν εκπαιδεύονται ή δεν καταρτίζονται.

Τέλος, η Ελλάδα και οι Περιφέρειές της, βρίσκονται επίσης στον «πάτο» της σχετικής λίστας, μαζί με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, όσον αφορά την περιφερειακή ανταγωνιστικότητα.

Η επίδοση της Ηπείρου στην ανταγωνιστικότητα, είναι κάτω από μέτρια…

Συμπεράσματα και προτάσεις

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η έκθεση για τη συνοχή, η οποία αναλύει την τρέχουσα κατάσταση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της ΕΕ, εξετάζει την Ένωση με μεγεθυντικό φακό: Η οικονομία της Ευρώπης ανακάμπτει, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις, μεταξύ και εντός των κρατών μελών μας.

«Οι δημόσιες επενδύσεις στην ΕΕ εξακολουθούν να είναι κάτω από τα προ της κρίσης επίπεδα, αλλά οι περιφέρειες και τα κράτη μέλη χρειάζονται περισσότερη υποστήριξη για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που προσδιορίζονται στο έγγραφο προβληματισμού για το μέλλον των δημόσιων οικονομικών της ΕΕ, την ψηφιακή επανάσταση, την παγκοσμιοποίηση, τις δημογραφικές αλλαγές και την κοινωνική συνοχή, την οικονομική σύγκλιση και την κλιματική αλλαγή’, σημειώνεται.

Στο εισαγωγικό της σημείωμα, η επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Corina Creţu, τονίζει «Η έκθεση δείχνει σαφώς ότι η Ένωσή μας χρειάζεται μεγαλύτερη συνοχή.

Μολονότι η κρίση τελείωσε, είναι σαφές ότι άφησε πληγές σε πολλές Περιφέρειες.

Η πολιτική συνοχής θα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του σήμερα και του αύριο».

Από την πλευρά της, η επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, Marianne Thyssen, παρατήρησε: «Η έκθεση για τη συνοχή του 2017 δείχνει ότι για να είναι βιώσιμη η τρέχουσα οικονομική ανάκαμψη απαιτούνται σημαντικές επενδύσεις.

Αυτό είναι ουσιαστικής σημασίας προκειμένου να κάνουμε τη διαφορά για τις οικονομίες μας, το εργατικό δυναμικό μας και τους Ευρωπαίους».

Η έκθεση δεν προδικάζει την τελική πρόταση της Επιτροπής, αλλά τροφοδοτεί τη συζήτηση σχετικά με την πολιτική συνοχής μετά το 2020.

Προτείνει μια πολιτική σε επίπεδο ΕΕ που να εξυπηρετεί τρεις βασικούς σκοπούς: να τιθασεύει την παγκοσμιοποίηση, να μην αποκλείει κανέναν και να υποστηρίζει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Μια πολιτική σε επίπεδο ΕΕ, η οποία:

- Τις δύο τελευταίες δεκαετίες η πολιτική συνοχής απέφερε αποτελέσματα σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και αποτέλεσε σημαντική πηγή επενδύσεων.

- Δημιούργησε άμεσα 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας στην ΕΕ τα τελευταία 10 χρόνια, καθώς πραγματοποιήθηκαν εν προκειμένω αναπτυξιακές δημόσιες επενδύσεις σε πολλά κράτη μέλη.

- Οι μεγάλες περιφερειακές οικονομικές διαφορές σιγά σιγά μειώνονται και πάλι.

Το έγγραφο προβληματισμού σχετικά με το μέλλον των οικονομικών της ΕΕ άνοιξε τη συζήτηση, θα πρέπει η πολιτική συνοχής να επικεντρωθεί τώρα μόνο στις λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες.

Στις αρχές του 2018 θα ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση σχετικά με το μέλλον της πολιτικής για τη συνοχή. Τον Μάιο του 2018 θα υποβληθεί η πρόταση της Επιτροπής για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) και θα ακολουθήσουν οι προτάσεις για την πολιτική συνοχής μετά το 2020.

 

papastratos300x250