Τετάρτη, 25/04/2018


news menu leftnews menu right
Πρωτοσέλιδο Πρωτοσέλιδα Απελευθέρωση «κόκκινων» δανείων, πλην… πρώτης κατοικίας
Απελευθέρωση «κόκκινων» δανείων, πλην… πρώτης κατοικίας Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016 16:02

ImageHandlerα

 

Την πλήρη απελευθέρωση της πώλησης των «κόκκινων» δανείων, με εξαίρεση εκείνα που είναι συνδεδεμένα με την πρώτη κατοικία, και με την προϋπόθεση ότι η αντικειμενική της αξία δεν ξεπερνά τις 140.000 ευρώ, συμφώνησε η κυβέρνηση με τους δανειστές.

Η απαγόρευση της πώλησης θα ισχύσει για μεταβατική περίοδο 18 μηνών, δηλαδή έως το τέλος του 2017, και, σύμφωνα με πληροφορίες, η προστασία θα αφορά στην πρώτη κατοικία από στεγαστικά ή ενυπόθηκα καταναλωτικά δάνεια φυσικών προσώπων, όπως επίσης και από μικρά επιχειρηματικά δάνεια που έχουν δοθεί με υποθήκη την πρώτη κατοικία.

Στα κριτήρια της προστασίας δεν προβλέπεται εισοδηματικό όριο, όπως επίσης, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, δεν προβλέπεται ανώτατο όριο οφειλής, επιτρέποντας, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, την προστασία της συντριπτικής πλειοψηφίας των οφειλετών στεγαστικών δανείων, σε ποσοστό που φθάνει το 93%.

Η κυβέρνηση αφήνεται να εννοηθεί ότι η διαπραγμάτευση σε σχέση με τα «κόκκινα» δάνεια έχει κλείσει, και το μόνο που μένει είναι να διευθετηθούν τεχνικές λεπτομέρειες, όπως ο χειρισμός φορολογικών θεμάτων που έχουν σχέση με τη δραστηριότητα των εταιρειών που θα αναλάβουν τη διαχείριση ή πώληση δανείων και την αλλαγή του νόμου 3156/2003 για την τιτλοποίηση δανείων.

Αντίστοιχα θα πρέπει να διευθετηθεί η αποτροπή της φορολόγησης του τμήματος του δανείου που αναδιαρθρώνεται, έτσι ώστε να αποφευχθεί, για λογαριασμό του οφειλέτη, η φορολόγησή του ως εισοδήματος. Με εξαίρεση τις παραπάνω κατηγορίες, εφεξής θα επιτρέπεται η πώληση τόσο των μη ενήμερων όσο και των ενήμερων δανείων, που δεν εμπίπτουν στο όριο της πρώτης κατοικίας των 140.000 ευρώ.

Έτσι, εκτός από τα μεγάλα επιχειρηματικά δάνεια, απελευθερώνεται η πώληση μεσαίων και μικρών επιχειρηματικών ή επαγγελματικών δανείων, καταναλωτικών καθώς και στεγαστικών δανείων, που έχουν υποθήκη πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας άνω των 140.000 ευρώ.

Ωστόσο, χωρίς δίχτυ προστασίας βρίσκονται όσοι έχουν καταναλωτικά δάνεια, όπως και τα δάνεια των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Βέβαια, το προαναφερθέν ποσοστό προστασίας που λέγεται ότι αγγίζει το 93% στην πραγματικότητα θα είναι κατά πολύ μικρότερο, καθώς για να τεθεί ένα «κόκκινο» δάνειο εκτός πώλησης θα λαμβάνονται υπ’ όψιν μια σειρά συνδυαστικών κριτηρίων, όπως ισχύει σήμερα για όσους υπάγονται στον νόμο 3869/2010 (νόμος Κατσέλη). Ειδικότερα, για την εξαίρεση πώλησης ενός μη εξυπηρετούμενου δανείου θα λαμβάνεται αρχικά υπ’ όψιν η αντικειμενική αξία της πρώτης κατοικίας.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του νόμου 4354/2015 για τη διαχείριση των «κόκκινων» δανείων, εκδόθηκε κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών κ.κ. Γιώργου Σταθάκη και Ευκλείδη Τσακαλώτου για τη σύσταση τριμερούς επιτροπής που θα εξετάζει τους φακέλους αδειοδότησης των εταιρειών διαχείρισης και μεταβίβασης απαιτήσεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

Έργο της επιτροπής είναι η διαπίστωση της τήρησης των προϋποθέσεων του νόμου, με την επιφύλαξη των ειδικότερων εποπτικών αρμοδιοτήτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Η γνώμη της επιτροπής θα πρέπει να δοθεί εντός δεκαημέρου, και προηγείται της άδειας που θα δοθεί στις εν λόγω εταιρείες από την Τράπεζα της Ελλάδος.

Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτα η προθεσμία των 10 ημερών, τότε η ΤτΕ εκδίδει την απόφασή της μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 20 ημερών από την επομένη της υποβολής της σχετικής αίτησης και χωρίς τη γνώμη της επιτροπής.

Τα κριτήρια

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, με τη συμφωνία προσωρινής αναστολής προστατεύεται το 93% των «κόκκινων» δανειοληπτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αντικειμενική αξία θα ξεκινάει από τις 140.000 ευρώ και θα αυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη (έγγαμος, παιδιά).

Δεύτερο σημαντικό κριτήριο είναι το εισόδημα του δανειολήπτη, το οποίο θα υπολογίζεται με βάση τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, που σήμερα για έναν άγαμο ενήλικα ανέρχεται στις 8.180 ευρώ ετησίως και φτάνουν τις 20.640 ευρώ για ζευγάρι με δύο παιδιά.

Καθοριστικός επίσης παράγοντας θα είναι και το κατά πόσο συνεργάσιμος είναι ο δανειολήπτης και το αν προσπάθησε κατά το προηγούμενο διάστημα να προβεί σε κινήσεις διευθέτησης του δανείου με την τράπεζα.

Για να εξαιρεθεί προσωρινά ένα μη εξυπηρετούμενο στεγαστικό δάνειο από την πώληση σε εταιρεία διαχείρισης θα πρέπει:

• Να έχει ως υποθήκη ή προσημείωση την πρώτη κατοικία

• Η αντικειμενική αξία του ακινήτου να ξεκινάει από 140.000 ευρώ και να αυξάνεται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη

• Το εισόδημα του δανειολήπτη να μην ξεπερνά τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, που σήμερα για έναν άγαμο ενήλικα ανέρχονται στις 8.180 ευρώ ετησίως και φτάνουν τις 20.640 ευρώ για ζευγάρι με δύο παιδιά.

• Ο δανειολήπτης να είναι συνεργάσιμος. Καθοριστικός παράγοντας θα είναι το αν προσπάθησε κατά το προηγούμενο διάστημα να προβεί σε κινήσεις διευθέτησης του δανείου με το πιστωτικό ίδρυμα.

 

papastratos300x250