Το μέλλον για το Δήμο Ιωαννιτών ήδη ξεκίνησε
Πρωτοσέλιδο

12 July 2017

Εγκρίθηκε στο σύνολό του από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΕΠ Ηπείρου το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης που υπέβαλε ο Δήμος Ιωαννιτών. Οι πόροι που εκχωρούνται στο Δήμο για την υλοποίηση έργων και δράσεων ανέρχονται στα 30,7 εκ. ευρώ.

Μετά την εξέλιξη αυτή ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Πριν μερικές μέρες, στην ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής είχα τονίσει πως για το Δήμο Ιωαννιτών το μέλλον ήδη ξεκίνησε.
Η σημερινή έγκριση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης έρχεται να το επιβεβαιώσει.
Ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός που αποτελεί το όραμά μας για τα Γιάννενα του μέλλοντος μπορεί πλέον να αρχίσει να υλοποιείται.
Ένας σχεδιασμός που πέραν όλων των άλλων, ενισχύει την ελκυστικότητα των Ιωαννίνων με έργα που επανασχεδιάζουν τον «χάρτη» του Δήμου.
Μέχρι το τέλος του 2017 θα είμαστε έτοιμοι σε σημαντικό βαθμό για την ωριμότητα έργων και δράσεων που περιέχονται στο Στρατηγικό Σχέδιο για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, έτσι ώστε να ξεκινήσουμε τη δημοπράτηση τους σταδιακά από το πρώτο εξάμηνο του 2018».
Ο αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Θανάσης Μανταλόβας, από τη μεριά του επισήμανε:
«Η έγκριση του ΒΑΑ αποτελεί κορυφαία στιγμή για το μέλλον και την εξέλιξη της πόλης και του δήμου Ιωαννιτών.
Με όραμα, σχέδιο και πολλή δουλειά, ετοιμάσαμε ένα πλέγμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων η υλοποίησή των οποίων θα κάνουν τα Γιάννενα πιο ελκυστικά, πιο λειτουργικά, πιο ανταγωνιστικά και θα συμβάλουν στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης στην τοπική οικονομία, λαμβάνοντας παράλληλα σημαντική μέριμνα για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
Με πόρους τουλάχιστον 30 εκ. ευρώ που στην πορεία θα αυξηθούν σημαντικά- σύμφωνα και με τις δημόσιες δεσμεύσεις της περιφερειακής αρχής- θα χρηματοδοτηθούν έργα και δράσεις για τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την κοινωνική μέριμνα, την προώθηση της απασχόλησης, την έξυπνη πόλη, τη βελτίωση της προσβασιμότητας, ο προϋπολογισμός των οποίων θα υπερβαίνει στο σύνολό του τα 70 εκ. ευρώ.
Με πνεύμα, αλλά και ειλικρινείς προθέσεις συνεργασίας και ομαδικότητας πρέπει να δουλέψουμε όλοι μας, φορείς και υπηρεσίες, μεθοδικά και αποτελεσματικά για να φέρουμε το μέλλον της πόλης πιο κοντά στο σήμερα.

«Ανοιχτή λειτουργική πόλη ευρωπαϊκής αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας»
Ο Δήμος Ιωαννιτών θέτει ως όραμα της Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Β.Α.Α.) την «Ανάδειξη των Ιωαννίνων ως ανοιχτής λειτουργικής πόλης ευρωπαϊκής αναγνωρισιμότητας και εμβέλειας, με Ενεργειακή, Περιβαλλοντική και Κοινωνική Προστιθέμενη Αξία για τους κατοίκους, τους εργαζόμενους και τους επισκέπτες».
Οι αναπτυξιακές επιπτώσεις του Στρατηγικού Σχεδίου διαχέονται και επηρεάζουν κοινωνικά, οικονομικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά τόσο το σύνολο του Δήμου όσο και του λεκανοπεδίου Ιωαννίνων, και εξειδικεύεται σε έξι Στρατηγικούς Στόχους:

-Ανάδειξη και ενδυνάμωση του διακρατικού – εθνικού – διαπεριφερειακού ρόλου των Ιωαννίνων

-Προώθηση της βιώσιμης οργάνωσης, της λειτουργικότητας και της εδαφικής συνοχής και της προσαρμογής στις νέες απαιτήσεις της βιώσιμης κινητικότητας και ενεργειακής διαχείρισης.

-Προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, της ιστορικότητας της πόλης και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως παράγοντες ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και προώθησης της απασχόλησης.

-Υποστήριξη της κοινωνικής συνοχής και προώθηση στην απασχόληση, μέσω ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομικής επιχειρηματικότητας. Προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

-Διευκόλυνση της πρόσβασης στην εργασία σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες μέσω ενεργητικών πολιτικών καθώς και προληπτικών μέτρων.

-Ανάσχεση των συνεπειών της κρίσης και αντιμετώπιση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, φτώχειας και κοινωνικής εξαθλίωσης με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων δομών και λειτουργιών κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης.

Τα έργα

Τα έργα που έχουν προταθεί από το Δήμο Ιωαννιτών και θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του εγκεκριμένου σχεδίου είναι τα ακόλουθα:

 

ΕΡΓΑ Α’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΕΡΓΑ Β’ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 • «Δράσεις αποκατάστασης των Οθωμανικών Λουτρών και αναβάθμισής τους για δυνατότητα επίσκεψης και λειτουργικής χρήσης»
 • «Ανάδειξη και προστασία Δημοτικού Μουσείου Ιωαννίνων (χώρος «Τζαμί Ασλάν Πασά») της ΒΑ Ακρόπολης»
 • «Ανάδειξη της Οθωμανικής Βιβλιοθήκης ως κέντρο προβολής της πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση πολυμέσων»

 

 • Διασύνδεση, ανάπλαση, αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων, υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων, κοινόχρηστων οδών και πλατειών (Πάρκο Πολιτισμού - Κάστρο)
 • Ανάπλαση - ανάδειξη πλατείας Πύρρου
 • Ανάπλαση ιστορικής περιοχής Σιαράβα
 • Ανάδειξη παραλίμνιας περιοχής με τη δημιουργία περιπατητικής και ποδηλατικής διαδρομής
 • Περιβαλλοντική αποκατάσταση και ανάδειξη αστικού παραλίμνιου μετώπου
 • Ενσωμάτωση χώρου παλαιών στρατιωτικών φυλακών στον αστικό ιστό ως κέντρο παροχής αστικών εξυπηρετήσεων
 • Ανάδειξη - ανάπλαση πάρκου Λιθαρίτσια
 • Ανάπτυξη έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (smart cities)
 
 

 

 • Ενεργειακή αναβάθμιση ΚΕΠΑΒΙ και μετατροπή του σε " ευφυές κτίριο" ως πυρήνα διοικητικής και λειτουργικής ενοποίησης δημοτικών υπηρεσιών

 

 • Οδικός άξονας Πανηπειρωτικό Στάδιο - κόμβος Βογιάνου: Ολοκλήρωση οδικού δακτυλίου πόλης
 • Οδός Νιάρχου

 

 • Δημιουργία "Κέντρου για το Παιδί"

 

 • Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία

 

 • Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την προώθηση στην απασχόληση ευπαθών ομάδων

 

 

 • Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον Δήμο Ιωαννιτών

 

 • Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

 

 

Χρησιμοποιούμε cookie για την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων, την παροχή λειτουργιών κοινωνικών μέσων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree